Procedure


 

Intakegesprek

 

U heeft gekozen voor kindertherapie bij Coloriet. In het intakegesprek belichten we het kind en de hulpvraag op een bijzondere manier. Er is aandacht voor de geboorte, voor de plaats in het gezin en in de familie, voor de ontwikkeling thuis en op school en voor de zorgen omtrent uw kind. Vaak heeft dit gesprek al een helende werking!

 

Het verloop

 

In het intakegesprek maken we een inschatting van de duur van het individuele traject. Dit varieert van vijf tot ongeveer twaalf behandelsessies. Uw kind komt wekelijks, liefst op een vast tijdstip. Gedurende deze periode is er regelmatig contact met de ouders en na vijf behandelsessies vindt er een oudergesprek plaats. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin we terugblikken op het proces en vooruitblikken met tips en adviezen.

 

Enthousiasme

 

Alle kinderen komen met plezier en enthousiasme werken. Ze willen het uur niet missen! Het voelt niet als therapie, maar als een uur waar ze zich spelenderwijs in veiligheid en geborgenheid kunnen uiten. Via spel, beweging, verhaal, tekenen, schilderen en boetseren brengt uw kind zijn of haar eigen probleem in beeld. In die beelden ligt de sleutel tot een nieuwe ontwikkeling verborgen! Voor ieder kind ontwikkelt zich een uniek traject. De therapeut werkt samen met het kind aan een geheel eigen verhaal, waarin ruimte en beweging komt om drempels te nemen en nieuwe vaardigheden te ontdekken en zich eigen te maken.

 

U merkt dat het werkt

 

Uw kind gaat beter slapen en staat weer fit op; het krijgt weer eetlust, gaat met plezier en zonder angst naar school, heeft geen last meer van buikpijn of hoofdpijn en bovenal: uw kind groeit in zelfvertrouwen en kan de uitdagingen thuis en op school weer volop aan.  

 

 

 

 

 

 

   

Websiteontwerp: ArtsPret-brothers