ProcedureIntake, ontwikkelplan en fases

 

U kunt op eigen initiatief beginnen aan beeldende kunstzinnige therapie of op advies van de huisarts, de praktijkondersteuner, psycholoog, psychiater of psychotherapeut.  Het totale traject omvat tussen de vijf tot vijftien sessies. De frequentie is in het begin wekelijks en vindt daarna in overleg plaats. De vijfde sessie heeft een evaluerend karakter, waarna u samen met de therapeut bepaalt hoe u verder gaat. De laatste sessie heeft een terug – en vooruit – blikkend karakter.

 

De opeenvolgende fases zijn:

 

  • Intakegesprek en hulpvraag: u start met een intake gesprek, waarin u uw hulpvraag via kunstzinnige middelen en door gesprek in beeld brengt.
  • Versterken van uw eigen kracht: de kunstzinnige en lichaamsgerichte oefeningen, focussen en gesprek zijn vanaf de start van uw traject erop gericht om het contact met uw unieke innerlijke kracht te genereren en versterken.
  • Verdiepen van inzicht in uw hulpvraag (ontwikkelplan):  de volgende 3 sessies na de intake onderzoekt u uw situatie. U krijgt inzicht in uw hulpvraag door het herkennen en erkennen van essentiële aspecten.
  • Ontdekken van mogelijkheden tot verandering: u ontdekt geheel op eigen kracht in samenspel met de oefeningen nieuwe inzichten en vaardigheden die een veranderingsproces in gang zetten of mogelijk maken.
  • Integreren: in deze fase oefent u in uw eigen omgeving met de inzichten die u opgedaan heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Websiteontwerp: ArtsPret-brothers